ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่อยู่ 155 หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โทร 042-707658 โทรสาร. 042-707658

e-mail : [email protected]

           หรือ [email protected]