โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนวเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ บ้านห้วยแสง  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองแวง  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page