ด้วย  เทศบาลตำบลหนองแวง  จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร บ้านห้วยหินไปวัดป่าโป่งลิง  ม.๒  (หมู่ที่ ๖ ถึงนานายสงวน  อาจดวงดี)  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  ใช้ปริมาณดินถม ๑,๘๗๒.๔  ลบ.ม.  ลูกรัง ๔๗๕.๓๑  ลบ.ม.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page